DUO MODERN

Het Duo Modern, bestaande uit Alwin de Vries (fluit) en

Anja van Dooren (klarinet), is het eerste duo voor fluit en

klarinet in Nederland. Na enkele jaren te hebben samen-

gewerkt in diverse orkesten, waaronder het Nationaal

Jeugdorkest, richtten Anja en Alwin het Duo Modern op.

Het bleek dat er zeer interessant en weinig bekend reper-

toire voor deze combinatie bestond. Na jarenlange

concertervaring met deze werken besloot het Duo Modern

een CD op te nemen. De CD bevat 20ste eeuwse werken

van A.Jolivet, H.Villa-Lobos, C.Koechlin, E.Bozza, E.Krenek

en A.Szalowski, allen werken die origineel voor deze

bezetting zijn geschreven.

 

Over Duo Modern

“Het Duo verdient lof, niet alleen voor hun spel.

Het getuigt van veel affiniteit met de composities,

is dynamisch, pittig en expressief.”

uit: “de Klarinet” door E.de Wijs

 

“De musici zijn uitstekend op elkaar ingespeeld en

hebben goed gewerkt aan interpretatie en expressie.”                                                                 

uit: “Fluit” door W.Karsten

 

“.......een unicum, nog nooit eerder op CD uitgebracht.”

uit: “Leidsch Dagblad” door H.Joustra

  

Voor  een bestelling van de CD à 15 euro,

kunt u een email sturen aan:     anja.musician@hccnet.nl